Workshop hoàn thiện trang web cá nhân

Betagroup

“Bạn không cần tuyệt vời để bắt đầu, nhưng bạn cần phải bắt đầu để trở nên tuyệt vời”
Zig Ziglar

 

Bắt đầu chia sẻ điều gì đó thật khó phải không các bạn?

Xem như đây là bài đầu tiên của L sẽ làm theo một cách hoàn toàn khác, bắt đầu hệ thống hóa ghi nhận và chia sẻ lại thông qua web site này!

anh chị tham gia buổi workshop thứ 4 (12-08-2020) thì điền theo From này nhé!

Link xây dựng nội dung – workshop

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *