Category Archives: Kinh Doanh

Cảm nhận về cuộc sống qua thời gian dịch Covid 19

Nói chung đã là dịch bệnh thì không ai muốn và cũng không ai thích khoảng thời gian cách ly xã hội nhưng tự bản thân mình phải nhìn ra những điểm tích cực và cầu nguyện cho những người, gia đình kém may mắn hơn  sớm vượt qua khoảng thời gian thử thách này. […]

Những người bạn của tôi – Lê Hoàng Bích

Quan điểm của mình khi chơi với bạn: “A friend in need is a fiend in deed” “Người bạn mà giúp bạn khi bạn cần sự giúp đỡ là người bạn thật sự”. Đây chính là slogan khi mình chơi với bạn. Sự chân thành trong tình bạn là điều kiện tiên quyết. Bạn bè […]