Category Archives: Tâm linh

Trong đạo Phật thì vô minh sinh đau khổ, còn người đời nhờ biết điều này mà hạnh phúc

vo-minh

Bạn không cần phải có tài năng thiên bẩm để thành công, bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng là người biết tập trung, ai cũng có khoảng thời gian 24h mỗi ngày, nhưng thời gian không hề quý giá mà thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. […]